Nosarbete

Boken för dig som vill lägga en bra grund för spår och uppletande!

  • Artnr: boks7
  • Ej i lager

Beskrivning av artikel

Boken Nosarbete - en bok om spår och uppletande är en vägledning för den som vill lägga en god grund för hundens spår och uppletande och hur man kommer vidare i sin träning för att sist och slutligen få bra resultat på tävling.

En god grund är a och o för Maria i all hennes träning vilket hon också vill förmedla med sin bok och därför uppmanar hon alla, även om de kommit en bit i sin träning, att läsa just kapitlet om grunden.

- Jag vill att läsaren ska få en komplett bild av det tankesätt som präglar mitt sätt träna hund, säger Maria.

En av de grundläggande tankarna med boken är att den som tidigt kan fånga hundens intresse och engagemang har kommit en bra bit på väg i sin träning. Marias synsätt att all träning ska vara positiv, utan krav och bygga på motivation och viljan att lära är en självklarhet även när det gäller nosarbete, vilket hon också förmedlar i den nya boken.

Språk: Svenska
Antal sidor: 157
Författare: Maria Hagström